Jesteś tutaj: Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i dostępności do danych na Urządzeniach Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu w celu otrzymywania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, a także zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały przedstawione przez nich samodzielnie i dobrowolnie za pośrednictwem instrumentów dostępnych w Serwisie.

Niniejsza Polityka Prywatności jest integralnym elementem Regulaminu Serwisu, który definiuje zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Terminologia

 • Strona internetowa - portal internetowy "Kancelaria Saska" działający pod adresem kancelariasaska.pl
 • Strona zewnętrzna - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Zarządca Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Kierownikiem Danych (dalej Administrator) jest osoba fizyczna założyciel firmy Kancelaria Saska zamieszkały w Warszawie, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portal
 • Klient - osoba fizyczna, dla której Kierownik świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej. Urządzenie - cyfrowe urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Konsument uzyskuje dostęp do Strony internetowej
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Aparacie Konsumenta
 • RODO - Regulacja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z obróbka danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe - symbolizują informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak przednia nazwa i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających materialną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, finansową, kulturową lub socjalną tożsamość osoby fizycznej.
 • Obróbka - Oznacza operację lub kolekcję operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny, taką jak gromadzenie, utrwalanie, strukturyzowanie, katalogowanie, magazynowanie, adaptowanie lub alterowanie, download, oglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub innego rodzaju rozdzielanie, dopasowywanie lub kombinowanie, restrykcje, eliminowanie lub destrukcja.
 • Ograniczenie manipulacji - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego obróbki.
 • Profilowanie -Oznacza wszelką formę mechanizowanego obróbki danych osobowych, które polega na użyciu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w particular do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów działalności tej osoby fizycznej, jej stanu ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, hobbystycznych, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub mobilności.
 • Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, sprecyzowane, przemyślane i oczywiste demonstrowanie woli, poprzez które osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 • Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza uszkodzenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem usunięcia, zgubionych, zmienionych, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób manipulowanych.
 • Pseudonimizacja - Oznacza manipulacja danych osobowych w taki metoda, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i są objęte środkami inżynieryjnymi i administracyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając rozpoznanie, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym konsumentem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor

Ochrony Danych Na podstawie Art. 37 RODO, Zarządca nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Zarządcą.

§3 Cele manipulacji danych osobowych Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów: Wykonywania usług elektronicznych: Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych) Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach. Dialogu Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych Zapewnienia legalnie uzasadnionego interesu Administratora Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i maszynowo są przetwarzane w jednym z następujących celów: Prowadzenie statystyk Remarketing Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników Obsługi programów afiliacyjnych Zapewnienia legalnie uzasadnionego interesu Administratora

§3 Cele manipulacji danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Usługi zapisu i konserwacji konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
 • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
 • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
 • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia legalnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie analiz
 • Reklamowanie ponowne
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencjiUżytkowników
 • Obsługi programów partnerskich
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§4 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Sekcja danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a fragment danych to dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do indywidualnych usług dostarczanych przez Serwis. Nieznane dane zbierane automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ browsera
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas przeznaczony na właściwej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres wcześniejszej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Szybkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane zbierane podczas zgłoszenia:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adres IP (akumulowane automatycznie)

Dane gromadzone podczas rejestracji do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane mechanicznie)

Dane gromadzone podczas wprowadzania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (gromadzone mechanicznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być magazynowana w plikach cookies.

Sekcja danych (bez danych wskazujących) może być dostarczana do dostarczyciela usług statystycznych.

§5 Dostęp do danych osobowych przez entitety trzecie

Co do reguły, jedynym odbiorcą danych osobowych dostarczanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane zbierane w ramach dostarczanych usług nie są oddawane ani sprzedawane podmiotom trzecim. Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia manipulacji danych) mogą dysponować entitety, odpowiedzialne za zachowanie infrastruktury i usług niezbędnych do operowania serwisu tj.:

 • Przedsiębiorstwa hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług bliskich dla Administratora
 • Spółki, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
 • Firmy serwisowe i wsparcia IT realizujące konserwacji lub odpowiedzialne za podtrzymywanie infrastruktury IT
 • Firmy mediujące w transakcjach on-line za towaru lub usługi prezentowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Przedsiębiorstwa działające jako pośrednicy w płatnościach mobilnych za towaru lub usługi dostarczane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Firmy zakontraktowane za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
 • Firmy odpowiedzialne za dostarczanie produktów fizycznych do Użytkownika (świadczenia pocztowe / kurierskie w przypadku wykonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Powierzanie przetwarzania informacji osobistych - Newsletter

Administrator dla realizacji świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego - serwisu MailChimp. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego dostawcy. Zawiadamiamy, że wskazany partner może modyfikować obecną politykę prywatności bez zgody Administratora.

Delegowanie przetwarzania informacji osobistych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator z myślą prowadzenia serwisu korzysta z oferty zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - OVH sp. z o.o.. Wszelkie informacje zbierane i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do informacji wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel dostawcy. Dostęp do tych informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Dostawcą.

Powierzanie przetwarzania informacji osobistych - Usługi obsługi serwisu www

Administrator w zamiarze obsługi serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług. Personel wskazanego podmiotu ma dostęp do informacji wprowadzonych przez użytkowników podczas rejestracji i edycji konta użytkownika i/lub informacji dotyczących usługi Newslettera. Dostęp do tych informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Dostawcą.

Przetwarzanie informacji w sytuacji płatności on-line

W momencie realizacji płatności on-line, wszystkie informacje odnoszące się do płatności są transmitowane bezpośrednio przez Użytkownika do podmiotu realizującego płatność. Wybrane informacje niezbędne do wykonania transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Dostawcą.

Przetwarzanie danych w sytuacji płatności mobilnych

W sytuacji realizacji płatności mobilnych, wszelkie informacje odnoszące się do płatności są transmitowane są bezpośrednio przez Użytkownika do podmiotu realizującego płatność. Wyselekcjonowane informacje niezbędne do wykonania transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Przekazanie danych osobistych - Usługi Księgowe

Podczas zawarcia transakcji, część danych osobowych osób fizycznych lub informacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana do podmiotu świadczącego na rzecz Administratora usługi księgowe kancelariasaska.pl. Transfer tych informacji reguluje Ustawa oraz umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Dostawcą.

Przekazywanie informacji osobowych - Usługi Kurierskie

Podczas zawarcia transakcji, która wymaga przekazania przedmiotu, którego dotyczy transakcja, poprzez pocztę lub za pośrednictwem kuriera, część danych osobowych osób fizycznych lub informacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana do podmiotu świadczącego na rzecz Administratora usługi pocztowe / kurierskie, wybranego przez Użytkownika. Transfer tych informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

§6 Sposób przetwarzania informacji osobowych

Informacje osobowe podane dobrowolnie przez Klientów:

 • Dane osobowe nie zostaną przesyłane poza Unię Europejską, chyba że zostaną upublicznione na skutek indywidualnej aktywności Użytkownika (np. dodanie postu), co spowoduje, że dane będą widoczne dla wszystkich osoby przeglądającej platformę
 • Informacje osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania danych)
 • Informacje osobowe nie będą odsprzedawane firmom trzecim

Dane anonimowe zbierane automatycznie:

 • Dane anonimowe zostaną przekazywane poza Unię Europejską
 • Dane bez danych osobowych nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania danych)
 • Informacje bez danych osobowych nie zostaną odsprzedawane podmiotom trzecim

§7 Fundamenty prawne przetwarzania danych osobowych

Strona zbiera i przetwarza dane Klientów na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie nieograniczonego transferu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • art. 6 ust. 1 lit. a
  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie precyzyjnie zdefiniowanych celów
 • art. 6 ust. 1 lit. b
  manipulacja danymi jest wymagane do realizacji umowy, której uczestnikiem jest indywidualność, której informacje dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której informacje dotyczą, przed podpisaniem umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. f
  przetwarzanie jest konieczne do celów pochodzących z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez entitet trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie informacji osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§8 Okres przetwarzania informacji osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady, podane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez czas dostarczania Usługi w ramach Serwisu przez Zarządcę. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od momentu zakonczenia świadczenia usług (np. skasowanie zarejestrowanego konta klienta, wycofanie z listy Newsletter, itp.) Zastrzeżenie stanowi okoliczność, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów kolejnego przetwarzania takich danych przez Administratora. W takiejże sytuacji Administrator będzie magazynował te dane, od momentu żądania ich skasowania przez Klienta, nie więcej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia pogwałcenia zapisów regulaminu serwisu przez Klienta

Informacje bez danych osobowych gromadzone automatycznie:

Nieosobiste dane statystyczne, nie będące informacjami osobowymi, są magazynowane przez Zarządcę w celu tworzenia statystyk serwisu przez czas nieokreślony

§9 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie skierowane do Administratora.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych Klientom należy się prawo wymagania od Administratora niezwłocznego poprawy danych osobowych, które są błędne lub / oraz dopełnienia niekompletnych danych osobowych, wykonane na żądanie złożone do Zarządcy.
 • Możliwość do usunięcia danych osobowych Użytkownikom należy się prawo wymagania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Zarządcy. W przypadku kont klientów, usunięcie danych polega na anonimizacji danych dopuszczających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji żądania kasacji danych w celu zabezpieczenia prawnie usprawiedliwionego interesu Zarządcy (np. w gdy Klient popełnił naruszenia Zasad czy dane zostały zdobyte na skutek toczonej korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych używając z linku umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do restrykcji przetwarzania danych osobowych Klientom należy się prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, m.in. zapytania o poprawność danych osobowych, wykonane na żądanie złożone do Zarządcy.
 • Prawo do transferu danych osobowych Użytkownikom należy się prawo otrzymania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w uporządkowanym, ogólnie używanym formacie przystosowanym do czytania przez maszyny, realizowane na żądanie skierowane do Administratora.
 • Prawo wniesienia opozycji przeciwko przetwarzaniu danych osobowych Klientom przysługuje prawo złożenia opozycji przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie skierowane do Administratora.
 • Prawo wniesienia skargi Klientom należy się prawo złożenia skargi do organu kontrolującego zajmującego się ochronę danych osobowych.

§10 Kontakt do Zarządcy

Z Administratorem można nawiązać kontakt w jeden z poniższych sposobów:

Adres poczty elektronicznej - kontakt@kancelariasaska.pl
Połączenie telefoniczne - 608-706-091
Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: https://kancelariasaska.pl/kontakt/ 

§11 Założenia Serwisu

 • Zmniejszenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Sprzęcie Użytkownika może spowodować niewłaściwe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwie działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§12 Odnośniki zewnętrzne

W Serwisie - tekstach, postach, notatkach czy komentarzach Użytkowników mogą pojawiać się odnośniki do stron zewnętrznych, z którymi Właściciel strony nie kooperuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Sprzętu lub stanowić ryzyko bezpieczeństwa Twoich danych. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość umieszczoną poza Stroną.

§13 Poprawki w Zasadach Prywatności

 • Zarządca zastrzega sobie prawo do jakiejkolwiek zmiany niniejszej Zasady Prywatności bez konieczności informowania o tym Klientów w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub używania plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie obróbki Informacji Osobistych, o czym poinformuje Klientów posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem e-maila w terminie do 7 dni od zmiany wpisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zrozumienie i akceptację wprowadzonych zmian Zasady Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z zaimplementowanymi zmianami, ma obowiązek wykasować swoje profil z Strony lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Zaimplementowane zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Zaimplementowane zmiany stają się efektywne z chwilą ich publikacji.

Opinie

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez projektor-multimedia.pl
Zamów rozmowę
Skontaktuj się z nami

Nasze biuro jest teraz zamknięte. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 17 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.