Zatrudnianie cudzoziemców

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną pracodawcom zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, a dzięki naszej praktyce w tej materii, dysponujemy know how, dzięki któremu realizowane przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim procedury związane z uzyskaniem zezwoleń wymaganych przez polskie prawo przebiegają bardzo sprawnie i skutecznie.

Zakres usług dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce:

  • Sporządzanie i składanie wniosków w przedmiocie uzyskania informacji od właściwego starosty.
  • Sporządzanie i składanie wniosków w przedmiocie uzyskania zezwolenia na pracę.
  • Sporządzanie i składanie wniosków w przedmiocie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane w powyższymi zagadnieniami:

– przygotowuje (lub weryfikuje) wszystkie niezbędne dokumenty,

– umawia terminy złożenia wniosku o zezwolenie na pracę lub wniosku o pobyt czasowy i pracę,

– nadzoruje terminy ważności zezwoleń na pracę, wiz i kart pobytu cudzoziemców,

– udziela porad prawnych, związanych z legalizacją pobytu oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do podjęcia pracy przez osoby z krajów spoza UE.

ZZapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą Kancelarią Prawną w Warszawie w godzinach 8.00 – 17.00 i umówienia się na indywidualne spotkanie z adwokatem, na którym otrzymacie Państwo kompleksową informację dotyczącą danej sprawy.

W celu otrzymania oferty dotyczącej usług związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@kancelariasaska.pl

Udzielamy porad prawnych również pracodawcom spoza Warszawy. W celu uzyskania takiej porady, należy wysłać na adres naszej kancelarii: biuro@kancelariasaska.pl opis Państwa sprawy.