Zasady wynagrodzenia

Nasza kancelaria stosuje kilka metod rozliczania z klientami, w zależności od rodzaju świadczonej usługi prawniczej i preferencji klienta.

Koszt porady prawnej jest zaliczany na poczet wynagrodzenia, jeżeli klient zdecyduje sie następnie zlecić naszej kancelarii prowadzenie sprawy lub inną usługę prawniczą.

Wynagrodzenie na poczet zleconej usługi prawniczej (np. sporządzenie opinii prawnej, pisma procesowego) klient uiszcza z góry.

W przypadku reprezentacji klienta w postępowaniu wieloetapowym, klient uiszcza zaliczkę za konkretny etap sprawy np. postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji sądowej.


W przypadku stałego zlecenia na obsługę prawną, wynagrodzenie płatne jest w formie ryczałtu miesięcznego lub kwartalnego.

W postępowaniach sądowych spornych (np. o zapłatę, o odszkodowanie, o zachowek) wynagrodzenie obejmuje ustalone indywidualnie z klientem success fee, czyli premię za wygraną sprawę w postaci procentowego udziału od wygranej i wyegzekwowanej kwoty pieniężnej.

Istnieje również możliwość ustalenia z klientem systemu wynagrodzenia godzinowego, czyli płatności za usługę prawniczą, w oparciu o zestawienie ilości godzin pracy kancelarii.

.