Prawo spadkowe

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Nasza kancelaria oferuje Państwu kompleksową obsługę spraw spadkowych.

Reprezentujemy naszych klientów w sądowych sprawach spadkowych oraz udzielamy porad prawnych z tego zakresu. Reprezentacja przed sądem obejmuje przygotowanie pozwu, niezbędnych pism procesowych, udział w rozprawach sądowych, prowadzenie sprawy do momentu wydania wyroku przez sąd.

Szczegółowy zakres naszych usług został opisany w zakładce ‘Sprawy Spadkowe’.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Kancelaria adwokacka wspiera klientów w podstawowym i najważniejszym postępowaniu spadkowym, które porządkuje sytuację prawną po osobie zmarłej, jakim jest postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Przedmiotem tego postępowania jest ustalenie, kto i w jakiej części dziedziczy spadek po osobie zmarłej. Ustalenie kręgu spadkobierców może nastąpić w postępowaniu sądowym albo w kancelarii notarialnej, gdzie notariusz wydaje akt poświadczenia dziedziczenia.

Krąg spadkobierców może wynikać z ustawy (tj. księga spadków kodeksu cywilnego) i wtedy po zmarłym dziedziczą jego najbliżsi krewni albo z testamentu, na mocy którego do dziedziczenia mogą być powołane również osoby niespokrewnione ze spadkodawcą.

Mimo że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku należy do postępowań nieprocesowych, które z założenia nie są sporne, często jednak uczestnicy tego postępowania, czyli osoby, które pretendują do uzyskania od sądu uznania za spadkobiercę, pozostają między sobą w faktycznym sporze. Przykładem takiego sporu jest kwestionowanie przez uczestnika lub uczestników tego postępowania ważności testamentu, na który powołuje się inny uczestnik wywodzący z niego korzystne dla siebie skutki.

Zdarza się bowiem tak, że na podstawie testamentu przedstawionego w sądzie, powołana do całości spadku pozostaje tylko jedna osoba, a pozostali ustawowi spadkobiercy zostają faktycznie wyłączeni z dziedziczenia, mimo iż wcześniej nic nie wiedzieli o tym, że spadkodawca pozostawił po sobie testament.
Nawet jednak w takiej sytuacji, osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych, które z uwagi na testament utraciły prawo do spadku, nie są pozbawione możliwości domagania się rekompensaty finansowej od osób, które dzięki testamentowi nabyły spadek. Taką rekompensatę umożliwia instytucja zachowku.

Pierwszym krokiem do uregulowania sytuacji związanej z majątkiem osoby zmarłej jest wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Można go złożyć zawsze, gdyż nie ulega on przedawnieniu.

Pomoc kancelarii adwokackiej

 

Kancelaria adwokacka przygotowuje w imieniu klienta wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, następnie ustala właściwy sąd i kieruje do niego wniosek. Następstwem złożenia wniosku będzie rozprawa w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, której efektem będzie wydanie postanowienia przez sąd, stwierdzającego nabycie spadku. Ostatnim etapem jest odpowiednia zmiana w księgach wieczystych czy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasza kancelaria pomaga również w szybszym potwierdzaniu praw do spadku poprzez przeprowadzanie procedury notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W tym celu współpracujemy ze sprawdzonymi kancelariami notarialnymi.

Dodatkowo świadczymy pomoc prawną przy ustalaniu składu spadku, np. ustalaniu rachunków bankowych spadkodawców i innych praw majątkowych, które pozostawił spadkodawca.