Rozwody

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie kwestii związanych z rozwiązaniem małżeństwa.

Prowadzimy sprawy rozwodowe – zajmujemy się m. in.

  • sporządzaniem pozwów rozwodowych i innych pism procesowych;
  • reprezentacją Strony w procesie rozwodowym przed sądami obu instancji;
  • sporządzaniem środków odwoławczych od orzeczeń w sprawach rozwodowych;
  • udziałem w mediacji;
  • prowadzeniem i udziałem w negocjacjach.

 

Nasza Kancelaria w Warszawie prowadzi wszelkiego rodzaju sprawy rodzinne. Doświadczony adwokat udzieli Państwu pomocy prawnej w zakresie:

  • ustalenia władzy rodzicielskiej nad wspólnym, małoletnim dzieckiem;
  • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
  • regulowania kontaktów z dziećmi;
  • ustalenia alimentów na rzecz dziecka lub małżonka, a także w szczególnych przypadkach na rzecz innego członka rodziny.

Adwokat naszej kancelarii prowadzący sprawy rodzinne (rozwody), w pełnym wymiarze prowadzi również sprawy o separację i podział majątku.

Kancelaria zapewni Państwu kompleksową obsługę w sprawach o rozwód. Prawnik z bogatym doświadczeniem praktycznym w tego typu sprawach zapewni Państwu sprawne przeprowadzenie postępowania na terenie miasta stołecznego Warszawa, jak i całej Polski. Sądem właściwym w sprawach rozwodowych jest co do zasady sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli jedno z nich nadal tam przebywa.

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem postępowania rozwodowego, zapraszamy Państwa na indywidualne spotkanie w naszej kancelarii z adwokat Aleksandrą Pietkiewicz, specjalistką z prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, podział majątku). W celu umówienia godziny spotkania (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt w godzinach 8.00 – 17.00.

Sprawy rozwodowe: pomoc adwokata

Rozwody w polskim systemie prawnym są udzielane jedynie przez sąd, po przeprowadzeniu procesu, w którym zostaną wykazane określone w przepisach prawa rodzinnego podstawy rozwodu. Rozwody są orzekane wówczas, kiedy sąd ustali, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. W sytuacji, kiedy przesłanki te nie zostaną w procesie udowodnione, sąd oddali powództwo o rozwód i małżeństwo będzie trwało nadal.

Rozwody nie są udzielane wówczas, kiedy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci, stron lub kiedy przemawiają przeciwko temu zasady współżycia społecznego. Sprawy rozwodowe dodatkowo komplikuje sytuacja, w której małżonkowie domagają się ustalenia winy w rozkładzie pożycia – wina ta może obciążać oboje małżonków bądź leżeć po stronie jednego z nich.

Rozstrzygnięcia w zakresie winy mają nie tylko wymiar symboliczny, lecz odnoszą także prawne konsekwencje w zakresie obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami. Ponadto, wyrok rozwodowy musi regulować sytuację małoletnich dzieci stron (władza rodzicielska, kontakty, alimenty), która to materia niejednokrotnie eskaluje konflikty w sprawach rozwodowych. W orzeczeniu rozwiązującym małżeństwo, sąd może także uregulować sposób korzystania ze wspólnego mieszkania stron, a nawet w wyjątkowych sytuacjach nakazać eksmisję jednego z małżonków. Należy pamiętać o tym, że to na stronie ciąży obowiązek udowodnienia okoliczności, z których wywodzi skutki prawne.

Bierna postawa w procesie może zatem doprowadzić do niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. W konsekwencji, aby sprawnie i skutecznie rozwiązać małżeństwo, potrzebny jest dobry adwokat od rozwodów. Strony zazwyczaj nie wiedzą, jaki model postępowania w sprawach rozwodowych będzie dla nich dobry. Dobry adwokat od rozwodów pomoże przeprowadzić postępowanie rozwodowe, uwzględniając Państwa oczekiwania oraz indywidualne okoliczności danej sprawy.