Sprawy rozwodowe

Separacja

Wykwalifikowany prawnik z naszej Kancelarii prowadzi sprawy o separację i podział majątku zarówno w mieście stołecznym Warszawa, jak i w całej Polsce.

 

W sytuacji, kiedy małżeństwo przestało pełnić swoje funkcje lub z powodów religijnych nie decydujemy się na rozwód, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o separację.

Z takim powództwem możemy również wystąpić, kiedy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale nie jest on trwały. Oznacza to, że małżonkowie nie chcą definitywnie zakończyć związku małżeńskiego, a jedynie potrzebują odseparowania się od siebie na jakiś czas.

Separacja ma co do zasady podobne skutki, jak orzeczenie rozwodu, z tym że nie można zawrzeć innego związku małżeńskiego oraz powrócić do panieńskiego nazwiska.

W przypadku porad prawnych dotyczących separacji oraz pytań związanych z reprezentacją procesową, zapraszamy Państwa na indywidualne spotkanie w naszej kancelarii z Panią adwokat Aleksandrą Pietkiewicz, specjalistką w zakresie prawa rodzinnego (separacja, podział majątku, alimenty, rozwody). W celu umówienia godziny spotkania (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt w godzinach 8.00 – 17.00.

Szczegółowy zakres usług z zakresu prawa rodzinnego, jakie świadczy adwokat z naszej kancelarii, został opisany w zakładce ‘Rozwody’.

Separacja a podział majątku

 

Ponieważ separacja powoduje ustanie pomiędzy małżonkami ustroju wspólności majątkowej, po uprawomocnieniu się wyroku separacyjnego dopuszczalne jest wystąpienie z wnioskiem o podział majątku. Orzeczenie separacji odnosi także doniosłe skutki w sferze prawa spadkowego, gdyż wyłącza możliwość dziedziczenia po drugim małżonku oraz domagania się zachowku.

Jeżeli stosunki pomiędzy małżonkami w separacji ulegną poprawie, na ich zgodne żądanie Sąd w trybie nieprocesowym znosi separację, co powoduje ustanie jej skutków.