Sprawy spadkowe

Kancelaria adwokacka Warszawa udziela klientom porad i świadczy przedstawione poniżej usługi prawne.

  • udziela porad prawnych w sprawach spadkowych
  • adwokat sporządza wnioski o stwierdzenie nabycia spadku;
  • pomaga uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia;
  • sporządza pozwy;
  • kancelaria adwokacka Warszawa reprezentuje strony w postępowaniu sądowym w sprawach spadkowych;
  • zastępuje klientów we wszelkich postępowaniach sądowych i czynnościach pozasądowych, których dotyczą sprawy spadkowe;
  • sporządza apelację od wyroku sądu I instancji i reprezentuje strony w postępowaniu odwoławczym.

Prawo spadkowe – działanie na zlecenie klienta.

Prowadzimy obsługę prawną klientów w zakresie prawa spadkowego. Komplikacje na swojej drodze napotyka każdy, dlatego podchodzimy do każdej sprawy klienta w sposób indywidualny, mając na uwadze, iż szeroko rozumiane sprawy spadkowe swoim obszarem obejmują często delikatne sprawy życia prywatnego. Oferujemy kompleksowe załatwienie sprawy oraz końcowy zamierzony skutek naszego klienta. Pomagamy przeprowadzić pozasądowy dział majątku spadkowego. Wykonujemy również inne czynności i udzielamy porady prawne.

Świadczymy porady prawne w pozostałych indywidualnych przypadkach z zakresu prawo spadkowe. Każdy problem klienta jest odrębnie rozpatrywany. Adwokat udziela niezbędnych instrukcji klientowi, a następnie samodzielnie wykonuje wszelkie niezbędne czynności do osiągnięcia końcowego rezultatu zamierzonego przez klienta.

Stwierdzenie nabycia spadku

 

Adwokaci w naszej kancelarii pomogą sporządzić odpowiedni wniosek, aby wszcząć postępowanie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku. Pomożemy ustalić krąg wszystkich spadkobierców oraz fakt czy spadkodawca nie zostawił po sobie testamentu. Adwokaci będą reprezentować klienta w postępowaniu spadkowym do końca przedmiotowej rozprawy.

Dziedziczenie

 

Zajmujemy się instytucją dziedziczenia. Pracownicy w naszej kancelarii służą pomocą w przypadkach jakimi są: dziedziczenie testamentowe oraz ustawowe. Przeprowadzimy kompleksowe sprawdzenie kręgu spadkobierców wyznaczonych wolą spadkodawcy. Adwokaci w naszej kancelarii pomogą ostatecznie wejść spadkobiercy w ogół praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca.

Zachowek

 

Specjalizujemy się także w instytucji prawa spadkowego jaką jest zachowek. Jest to często jedyne zabezpieczenie osób, które zostały pominięte w testamencie. Adwokaci kancelarii ustalą krąg osób uprawnionych, a więc zstępnych spadkodawcy, małżonka oraz rodziców. Adwokaci pomogą uzyskać określoną kwotę pieniężną, jaka należna jest osobie uprawnionej.