Sprawy spadkowe

Kancelaria adwokacka oferuje Państwu kompleksową obsługę spraw spadkowych:

  • udzielamy porad prawnych w sprawach spadkowych,
  • sporządzamy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,
  • pomagamy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia,
  • sporządzamy pozwy,
  • reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym w sprawach spadkowych,
  • zastępujemy klientów we wszelkich postępowaniach sądowych i czynnościach pozasądowych, których dotyczą sprawy spadkowe,
  • sporządzamy apelację od wyroku sądu I instancji i reprezentujemy strony w postępowaniu odwoławczym,
  • przeprowadzamy pozasądowy dział majątku spadkowego.

Mamy indywidualne podejście do klienta

Wiedząc, że szeroko rozumiane sprawy spadkowe często obejmują delikatne sprawy życia prywatnego naszych klientów, do każdej z nich podchodzimy indywidualnie. Współpracę z klientem zaczynamy od spotkania, na którym szczegółowo omawiamy sprawę i proponujemy skuteczne rozwiązania. Dzięki temu, że jesteśmy specjalistami z wieloletnią praktyką z zakresu prawa spadkowego, możemy zagwarantować skuteczne rozwiązywanie spraw naszych klientów na ich korzyść. Pomoc prawną oferujemy także osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Stwierdzenie nabycia spadku

Podstawowym i najważniejszym postępowaniem spadkowym, które porządkuje sytuację prawną po osobie zmarłej, jest postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Aby je rozpocząć, adwokaci w naszej kancelarii sporządzają dla klientów odpowiednie wnioski. Następnie ustalają krąg wszystkich spadkobierców oraz fakt, czy spadkodawca nie zostawił po sobie testamentu. Adwokaci reprezentują klienta w postępowaniu spadkowym do końca przedmiotowej rozprawy.

Dziedziczenie

Zajmujemy się dziedziczeniem testamentowym oraz ustawowym. W obu przypadkach przeprowadzamy kompleksowe sprawdzenie kręgu spadkobierców wyznaczonych wolą spadkodawcy. Ponadto wspieramy naszych klientów w prawach i obowiązkach majątkowych, których podmiotem był spadkodawca.

Zachowek

Specjalizujemy się także w instytucji prawa spadkowego, jaką jest zachowek. Jest to często jedyne zabezpieczenie osób, które zostały pominięte w testamencie. Wspieramy naszych klientów w ustaleniu kręgu osób uprawnionych: zstępnych spadkodawcy, małżonka oraz rodziców. Uzyskujemy dla naszych klientów określoną kwotę pieniężną, jaka jest im należna jako osobom uprawnionym.