Klient indywidualny

Prawo cywilne i odszkodowania

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Kancelaria udziela porad prawnych w sprawach odszkodowań. Na zlecenie naszych klientów sporządzamy pozwy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Reprezentujemy klientów w procesach sądowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Reprezentujemy również klientów w posiedzeniach pojednawczych, a także w postępowaniach mediacyjnych, dotyczących naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podobnie jak w sprawach o zapłatę, nasza kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika po uzyskaniu sądowego tytułu wykonawczego.

Sprawy o zapłatę należności – windykacja

W zakresie prawa cywilnego kancelaria reprezentuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, w postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę należności. Reprezentacja rozpoczyna się od wystosowania do dłużnika pisma przedsądowego, wzywającego do dobrowolnej zapłaty na rzecz klienta wymagalnej należności, we wskazanym terminie, pod rygorem skierowania sprawy do sądu. W przypadku braku reakcji, kancelaria sporządza i wnosi do sądu pozew o zapłatę. Po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku zasądzającego, reprezentujemy naszych klientów także w postępowaniach egzekucyjnych, prowadzonych przez komorników. Istnieje możliwość wyboru konkretnej kancelarii komorniczej, która przeprowadzi egzekucję należności od dłużnika naszego klienta.

Sprawy o ochronę własności nieruchomości

Kancelaria zajmuje się również sprawami dotyczącymi własności nieruchomości i ochrony tej własności. Pomagamy naszym klientom ustalić stan prawny określonej nieruchomości oraz reprezentujemy klientów w sprawach o zwrot nieruchomości, stanowiącej ich własność oraz w procesach o uzgodnienie stanu księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym. Kancelaria prowadzi również sprawy o stwierdzenie zasiedzenia własności, a także sprawy o podział nieruchomości.

Specjalizujemy się również w odzyskiwaniu nieruchomości i dochodzeniu odszkodowań za ich bezprawne odebranie właścicielom.

Konstruowanie i opiniowanie projektów umów i kontraktów cywilnoprawnych

Wykonujemy również na zlecenie naszych klientów projekty umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych. Opiniujemy przedstawione projekty umów i kontraktów. Przygotowujemy umowy zlecenia, pożyczki, o dzieło, o świadczenie usług i inne umowy uregulowane w kodeksie cywilnym, a także pomagamy konstruować umowy nienazwane, czyli takie, które dotyczą stosunków cywilnoprawnych, nieuregulowanych wprost w przepisach kodeksu cywilnego. Konstruujemy także klauzule poufności oraz zakazu konkurencyjności.

Sprawy o ochronę naruszonego posiadania

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o ochronę naruszonego posiadania. W tych sprawach kierujemy pozwy do sądów z roszczeniem o przywrócenie naruszonego posiadania i o zakaz naruszania posiadania w przyszłości. Reprezentujemy naszych klientów w czasie postępowania sądowego oraz na etapie postępowania egzekucyjnego.

Prawo cywilne jest jedną z podstawowych gałęzi prawa. Najogólniej rzecz ujmując, reguluje ono stosunki między podmiotami prawa prywatnego. W ramach pomocy z zakresu prawa cywilnego nasza
Kancelaria Prawna w Warszawie oferuje m.in. opracowywanie i opiniowanie umów, dochodzenie odszkodowań (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych), doradztwo prawne, negocjowanie umów i związane z nimi roszczenia, sporządzanie analiz i opinii prawnych, prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych. Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania jest prawo rodzinne, a zwłaszcza sprawy rozwodowe i spadkowe. Podejmujemy się prowadzenia nawet wyjątkowo trudnych spraw i reprezentowania w sądach naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawy o rozwód, podział majątku czy przyznanie alimentów na dziecko wymagają od adwokata nie tylko doskonałej znajomości obowiązującego prawa, ale też empatii. Klienci, którzy zwracają się do nas o pomoc w takich sytuacjach są często po trudnych przejściach, potrzebują adwokata skutecznego, ale też wyrozumiałego i dyskretnego.