Prawo cudzoziemców

Kancelaria prawna, specjalizująca się w prawie cudzoziemców, świadczy następujące usługi:

 • pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej,
 • sporządzamy wnioski do zezwoleń i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu przed wojewodą i wydziałem do spraw cudzoziemców w sprawach związanych z legalizacją pobytu,
 • sporządzamy wnioski o uzyskanie obywatelstwa polskiego,
 • pomagamy w uzyskiwaniu rozwodów obywateli obcych krajów z obywatelami Polskimi,
 • pomagamy w uzyskaniu statusu uchodźcy,
 • pomagamy w zakładaniu spółek i rejestracji firmy na terenie Polski oraz w konstruowaniu umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych z udziałem podmiotów zagranicznych,
 • reprezentujemy również cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed wojewodą, wydziałem do spraw cudzoziemców, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski,
 • sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz skargi na decyzje administracyjne do sądów.
 • udzielamy porad prawnych,

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców w zakresie:

 • pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców,
 • pomocy w legalizacji pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej.
 • porad prawnych,

 

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane w powyższymi zagadnieniami, przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty, składa je w odpowiednich urzędach oraz reprezentuje klienta w postępowaniach administracyjnych.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.