Klient indywidualny

Prawo autorskie

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Jest to definicja utworu, który podlega ochronie na mocy przepisów o prawie autorskim. Jak widać definicja ta jest bardzo szeroka, stąd też zakres zastosowania przepisów o ochronie praw autorskich jest bardzo rozległy.

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych.

Opiniujemy i sporządzamy również umowy oraz kontrakty cywilnoprawne dotyczące majątkowych praw autorskich, np. nabycia praw autorskich do określonego utworu.

W zakresie środków ochrony prawnej praw autorskich, reprezentujemy naszych klientów w sprawach o:

  • zaniechanie działań mogących naruszyć prawa autorskie,
  • dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia prawa autorskiego poprzez złożenie publicznego oświadczenia o określonej treści i formie,
  • zadośćuczynienie za bezprawne naruszenie praw autorskich,
  • naprawienie szkody z tytułu naruszenia praw autorskich majątkowych,
  • zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego utworu,
  • wydanie korzyści osiągniętej z tytułu bezumownego korzystania z cudzego utworu.


Prawo autorskie dotyczy m.in. takich dziedzin jak nauka, literatura, dziennikarstwo, muzyka, architektura, choreografia, a także programy komputerowe i dokonania audiowizualne. Jako doświadczeni prawnicy w zakresie prawa autorskiego mamy często do czynienia z tego rodzaju sprawami, obejmującymi również takie zagadnienia jak ochrona konkurencji, ochrona dóbr osobistych, prawo prasowe, znaki towarowe czy ochrona prawna nowych technologii. Chętnie podejmujemy się pracy nie tylko dla osób prywatnych, których prawo autorskie dotyczy, ale też dla różnego rodzaju instytucji kultury, środków masowego przekazu takich jak stacje radiowe i TV, muzea, galerie, ośrodki kultury, a także szkoły wyższe czy instytucje naukowe. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się wątpliwości związane ze stosowaniem prawa autorskiego, warto skorzystać z pomocy zorientowanego w tej materii prawnika.