Klient indywidualny

Prawo administracyjne

Po wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego sądownictwa administracyjnego, postępowanie administracyjne stało się postępowaniem czteroinstancyjnym.

Każda decyzja administracyjna wydana przez organ administracji publicznej może być zaskarżona w formie odwołania do organu wyższej instancji. Jeżeli jednak na skutek tego odwołania organ II instancji wyda decyzję administracyjną niezgodną z prawem, strona może złożyć od tej decyzji skargę do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego. Następnie wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego może być zaskarżony poprzez skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w sporządzaniu odwołań od decyzji organów administracji publicznej I instancji, a także w sporządzaniu skarg od decyzji organów II instancji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sporządzamy również skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.

Nasza kancelaria sporządza również skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na:

  • postanowienia wydane w toku postępowania administracyjnego,
  • postanowienia wydane w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,

  • akty i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej,
  • akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego,
  • bezczynność organów.

 

Kolejną domeną naszej działalności jest prawo administracyjne. Klientom naszej Kancelarii Prawnej w Warszawie zapewniamy kompleksową pomoc m.in. w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych i doradztwo oraz reprezentujemy ich w postępowaniach przed organami administracyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Chętnie podejmujemy się również sporządzania opinii w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, skarg czy odwołań od decyzji administracyjnych. Prawo administracyjne obejmuje również sprawy z zakresu prawa budowlanego, a więc deweloperskie inwestycje budowlane, inwestycje drogowe, budowa nośników reklamowych, legalizację samowoli budowlanej, scalanie gruntów oraz wiele, wiele innych. Więcej informacji na temat zakresu naszych usług uzyskają Państwo kontaktując się z naszą Kancelarią.