Sprawy rozwodowe

Podział majątku

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie regulowania wszystkich spraw związanych z podziałem majątku byłych małżonków, także z tzw. elementem zagranicznym (położenie części majątku poza Polską; reprezentowanie cudzoziemców).
Wykwalifikowany prawnik z naszej Kancelarii prowadzi sprawy w mieście będącym siedzibą kancelarii – Warszawa, jak i w całej Polsce.

W wyroku rozwodowym sąd może podzielić majątek wspólny małżonków jedynie wyjątkowo, kiedy jest w tym zakresie zgodny wniosek. W praktyce takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.  W celu dokonania podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, konieczne jest wystąpienie z oddzielnym wnioskiem do sądu, już po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód.

Sprawy o podział majątku są często długotrwałe, gdyż sąd musi dokonać kompleksowego rozliczenia całego majątku wspólnego, z urzędu ustalając jego skład i wartość. Z uwagi na skomplikowany status prawny niektórych składników majątkowych, jak też trudności dowodowe wynikające z upływu czasu lub charakteru danego składnika majątkowego, postępowania działowe należą co do zasady do kategorii spraw trudnych.

Sprawy te często komplikuje postawa uczestników, próbujących ukryć określone składniki majątku wspólnego. Dodatkowo, w sprawach o podział majątku trzeba dokonać wszelkich rozliczeń dotyczących majątku wspólnego (np. nakłady i wydatki, wynagrodzenie za pozbawienie możliwości współposiadania; pożytki z rzeczy wspólnej) – po zakończeniu postępowania działowego traci się prawo do występowania z roszczeniami w tym zakresie.

Należy pamiętać, że rozliczenia te dokonywane są przez Sąd jedynie na wniosek uczestników, Sąd nie ma w tym zakresie legitymacji do działania z urzędu (za wyjątkiem rozliczania nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty).

Skomplikowane są również sprawy związane z zagadnieniem ‘separacja a podział majątku’. Powyższe zagadnienie wymaga wiele wyjaśnień, szczególnie w przypadku, gdzie jest orzeczona separacja, a podział majątku następuje zgodnie z umową stron.

Mając na uwadze powyższe zagadnienia, dobry adwokat w sprawie o podział majątku wydaje się niezbędny.

Zapraszamy Państwa na indywidualne spotkanie w naszej kancelarii z Panią adwokat Aleksandrą Pietkiewicz, specjalistką w zakresie prawa rodzinnego (między innymi w sprawach o podział majątku). W celu umówienia godziny spotkania (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.

Szczegółowy zakres usług z zakresu prawa rodzinnego, jakie świadczy adwokat z naszej kancelarii, został opisany w zakładce ‘Rozwody’.