Polish (Poland)English (United Kingdom)
Prawo cudzoziemców
Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną cudzoziemcom na terenie Polski w obszarach takich jak: porady prawne, reprezentacja przed sądem administracyjnym, odwołania od decyzji administracyjnych, skargi na decyzje administracyjne, rejestracja firmy na terenie Polski.

W zakresie prawa cudzoziemców:
  • udzielamy porad prawnych
  • pomagamy przygotować pisma i wnioski prawne
  • pomagamy w uzyskiwaniu pozwoleń na pracę
  • reprezentujemy cudzoziemców w sprawach o zezwolenie na zamieszkanie na terenie Polski (karta pobytu), zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, a także w sprawach o uzyskanie obywatelstwa polskiego
  • pomagamy w uzyskiwaniu rozwodów obywateli obcych krajów z obywatelami Polskimi
  • pomagamy w rejestracji firmy na terenie Polski oraz w konstruowaniu umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych z udziałem podmiotów zagranicznych
  • reprezentujemy również cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkim sądem administracyjnym w Warszawie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski
  • sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych oraz skargi na decyzję administracyjne
 
specjalizacje

Kancelaria Adwokacka

ADWOKAT MICHAŁ SANKOWSKI

tel.: +48 22 299 01 48
tel.: +48 509 078 318
e-mail: sankowski@kancelariasaska.pl

ul. Mokotowska 51/53 lok. 46
00-542 Warszawa

Created by OnlyWay