Prawo cudzoziemców

Ochrona uzupełniająca

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach cudzoziemców od ponad 10 lat. W ciągu tego okresu przeprowadziliśmy wiele spraw związanych z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

 

Szczegółowy zakres naszych usług dla cudzoziemców został opisany w zakładce ‘Prawo cudzoziemców’.

W przypadku zainteresowania legalizacją pobytu w Polsce, zapraszamy Państwa na indywidualne spotkanie w naszej kancelarii. W celu umówienia godziny spotkania (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt w godzinach 8.00 – 17.00.

Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej.

 

Dzieje sie tak w przypadku, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

  • orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,
  • tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
  • poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego.