Oferta Kancelarii prawnej dla firm


Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego. Z naszych usług korzysta szereg przedsiębiorców, w tym także spółki. Zapewniamy kompleksową obsługę firm, zaczynając już na etapie rejestracji w KRS.

Oferujemy stałą obsługę prawną podmiotom gospodarczym, a także doraźną pomoc w zakresie porad prawnych, sporządzania lub opiniowania umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych, rejestracji spółek prawa handlowego, reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz windykacji należności. Obsługa prawna jest wykonywana na podstawie umowy stałego zlecenia, gdzie wynagrodzenie może być ustalone w formie ryczałtowej (wynagrodzenie stałe) lub według stawek godzinowych (wynagrodzenie zmienne).

Obsługa prawna firm jest wykonywana na warunkach uzgodnionych z klientem, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zarówno na terenie miasta – Warszawa, jak i całego kraju. Obsługa prawna przedsiębiorstw obejmuje również reprezentację w postępowaniu przed sądem.

Zakres obsługi podmiotów gospodarczych:

 • porady prawne,
 • sporządzenia umów gospodarczych i kontraktów handlowych,
 • rejestracja spółek,
 • sporządzanie umów spółki cywilnej i spółek prawa handlowego,
 • prawo upadłościowe,
 • ochrona znaków towarowych,
 • ochrona praw autorskich,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • stała obsługa prawna,
 • reprezentacja przed sądem,
 • windykacja należności,
 • zabezpieczanie roszczeń,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniach karnych.