Prawo cudzoziemców

Azyl

Nasza kancelaria ma ogromne doświadczenie w sprawach związanych z cudzoziemcami, w szczególności w sprawach         związanych z legalizacją pobytu w Polsce, w tym również sprawach o uzyskanie azylu przez cudzoziemca.

 

Szczegółowy zakres naszych usług dla cudzoziemców został opisany w zakładce ‘Prawo cudzoziemców’.

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą kancelarią , zapraszamy Państwa na indywidualne spotkanie w naszym biurze. W celu umówienia godziny spotkania (również po godzinie 17.00) prosimy o telefoniczny kontakt w godzinach 8.00 – 17.00.

Azyl jest jedną z form ochrony udzielanej przez Państwo Polskie cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium naszego kraju. Cudzoziemcowi można udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na jego wniosek. Azylu udziela się, kiedy jest on niezbędny do zapewnienia ochrony cudzoziemcowi oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej.